Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Minder werken door bezuinigingen kinderopvang

4 november 2011.

Uit onderzoek van GroenLinks blijkt dat de bezuinigingen in de kinderopvang ten koste zullen gaan van de arbeidsparticipatie, met name die van vrouwen. Eerder dit jaar werd dit ook al geconcludeerd door de FNV. De cijfers verschillen, maar beide onderzoeken geven aan dat ouders in grote getale minder of zelfs helemaal niet meer zullen werken.

Dertig procent van de ouders zegt minder te gaan werken door de bezuinigingen op de kinderopvang. Negen procent van hen stopt zelfs helemaal. Dat blijkt uit de enquête van GroenLinks waarop binnen twee weken 11.000 ouders reageerden. Vooral gezinnen met lagere inkomens worden getroffen door de bezuinigingen. Ouders met een inkomen van minder dan € 40.000 worden het hardst getroffen. Van hen geeft 32% aan minder te gaan werken als de kosten voor kinderopvang omhoog gaan.

Voor gezinnen met een inkomen tussen de € 40.000 en € 60.000 geeft 28% dit aan, voor gezinnen met een inkomen boven de € 60.000 is dit 26%. GroenLinks heeft minister Kamp al vaker gewaarschuwd dat zware bezuinigingen op kinderopvang ten koste zullen gaan van de arbeidsparticipatie, met name die van vrouwen. Uit onderzoek van het FNV in mei dit jaar bleek dat, als de kinderopvang nog duurder wordt, van meer dan de helft van de ouders iemand minder uren gaat werken. Bij één op de vijf stellen stopt een partner wellicht helemaal met werken. Dat was de schokkende uitkomst van een enquête die de FNV heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Bron: GroenLinks 29-10-2011; FNV Bondgenoten 31-10-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat