Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Regeling loonkostensubsidie stopt

29 november 2011.

Hebt u als werkgever onlangs een werknemer in dienst genomen die voordat hij bij u ging werken een WW-, WIA- of Wajong-uitkering ontving of bent u van plan zo’n werknemer in dienst te nemen? Let dan op! De regeling loonkostensubsidie stopt per 1 januari 2012. Met die regeling kon u een subsidie krijgen voor de duur van een jaar. Voor werknemers die voor 31 december bij u in dienst treden of al bij u dienst zijn, kunt u nog een loonkostensubsidie bij het UWV aanvragen. Ook voor werknemers waarvoor u al een subsidie ontving, wordt de regeling gewoon voortgezet.

Een werkgever komt in aanmerking voor de loonkostensubsidie als de werknemer die bij hem gaat werken een WGA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of langer dan één jaar een volledige WW-uitkering heeft en nog geen 50 jaar is. Daarnaast moet de werknemer onder meer heel moeilijk aan werk kunnen komen en een zogenoemde indicatie loonkostensubsidie (LKS) hebben waaruit blijkt dat hij bij de doelgroep hoort.

De werkgever moet die werknemer een contract aanbieden van één jaar en hij moet de intentie hebben dit contract met nog een half jaar te verlengen. Belangrijk is dat de subsidie binnen drie maanden nadat de werknemer in dienst is gekomen wordt aangevraagd. Voor werknemers die bij u voor 31 december 2011 in dienst zijn getreden, kunt u tot 1 april 2012 een subsidieaanvraag indienen. De subsidie is een jaar lang 50% van het minimumloon bij een fulltime dienstverband. Als de werknemer parttime werkt, wordt de subsidie naar verhouding verlaagd en gebaseerd op het aantal gewerkte uren. Als de werkgever de subsidie krijgt, betaalt UWV de helft van de subsidie bij het begin van het dienstverband.

De andere helft krijgt de werkgever na een jaar. Overigens, voor werknemers die een WW-uitkering ontvangen omdat ze werkloos zijn geworden na een baan in het onderwijs of bij een overheidsinstelling, geldt een uitzondering. De nieuwe werkgever krijgt in dat geval geen subsidie omdat de ex-werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie van de werknemer. Bron: UWV, 25-11-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat