Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nieuwe Werken bespaart miljarden

7 november 2011.

Het nieuwe werken kan een aanzienlijk economisch voordeel opleveren. Dit concludeert PwC in de eerste 'Verkenning van de macro-economische effecten van Het Nieuwe Werken', uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu. Als in 2015 20% van de beroepsbevolking een dag per week thuis zou werken, kan dit de samenleving jaarlijks bijna twee miljard euro aan baten opleveren. Bij twee dagen per week thuiswerken loopt dit voordeel op tot bijna drie miljard en stijgt het BNP structureel met 1%. Op dit moment bestaat 10% van de beroepsbevolking uit 'nieuwe werkers'.

Volgens de onderzoekers komt tweederde van de baten tot stand door het sterk terugdringen van de hoeveelheid reistijd. De gemiddelde Nederlander reist 54 minuten per werkdag van huis naar werk en terug. Dat is het hoogste gemiddelde van Europa. Door meer thuis te werken en minder te reizen, houden mensen tijd over. De verwachting is dat ongeveer de helft van deze tijd effectief aan werk zal worden besteed, en de andere helft aan meer ontspanning.

Als 20% van de beroepsbevolking twee dagen per week thuis werkt, zal het aantal auto’s op de weg verminderen met 180.000 per werkdag. Dat scheelt 3,5 miljard autokilometers. Dit zal leiden tot minder files, minder luchtverontreiniging, minder verkeersslachtoffers en minder CO2-uitstoot. Het Nieuwe Werken kan leiden tot permanent 'vakantieverkeer' op de weg en tot positieve effecten op de volksgezondheid. De baten van minder verkeersongelukken en minder CO2-uitstoot door het verkeer zijn 117 miljoen euro in 2015.

Naast mobiliteitsvoordelen verwachten de onderzoekers ook een stijging van de arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie. Met name kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en gehandicapten, kunnen profiteren van flexibel- en thuiswerken. Geschat wordt dat uit deze groep 8.300 mensen extra tot de arbeidsmarkt zullen toetreden.

Het nieuwe werken kent ook enkele nadelen en aandachtspunten. Zo zal door veel thuis te werken het contact met collega’s verwateren en thuiswerken kan leiden tot meer overwerk. De onderzoekers vinden het daarom belangrijk dat het nieuwe werken niet van bovenaf wordt opgedrongen, maar dat werknemers er zelf voor kunnen kiezen.

In de Week van Het Nieuwe Werken (7-13 november) worden werknemers en managers uitgedaagd om te experimenteren met deze nieuwe manier van werken. Via de campagnesite www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl kunnen werknemers en werkgevers zich aanmelden voor tal van activiteiten. Bron: AWVN, 7-11-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat