Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Kleine bedrijven mogen meer samenwerken

1 november 2011.

Ondernemers met een relatief klein marktaandeel krijgen meer ruimte om prijsafspraken te maken om zo de concurrentie met grote bedrijven beter aan te gaan. De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel daarvoor.

Kleine ondernemers krijgen door het wetsvoorstel meer ruimte om zich te wapenen tegen de inkoopmacht van grotere bedrijven. Zo kunnen kleine leveranciers van bijvoorbeeld levensmiddelen dankzij samenwerking hun positie versterken tegenover grotere afnemers als een supermarktketens. Nu mogen ondernemers alleen afspraken over hun prijs maken als ze samen niet meer dan 5% marktaandeel hebben en niet meer dan € 40 miljoen omzet.

De eis voor het marktaandeel wordt verruimd naar 10% en de omzetgrens vervalt. Om te voorkomen dat versoepeling in strijd is met Europese regels, geldt de verruiming alleen als dit de handel met andere EU-landen niet beïnvloedt.

Zo mogen winkeliers in Zuid-Limburg bijvoorbeeld geen afspraken maken over prijzen van producten die zijn bestemd voor de Belgische of Duitse markt.

Betaalbaar & Altijd Maatwerk voor onze Klanten!