Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belaste verhuur van kantoorruimte in de woning

4 november 2011.

Omdat een gedeelte van een onroerende zaak, dat geen zelfstandige onroerende zaak is, in economisch opzicht zelfstandig kan worden gebruikt of geëxploiteerd, kan het belast met btw worden verhuurd. Een dga heeft in 2006 samen met zijn echtgenote een bouwkavel gekocht waarop zij een pand hebben laten bouwen. Dit pand wordt op 1 april 2008 in gebruik genomen. De begane grond en de eerste verdieping worden als woning gebruikt. De bovenste verdieping wordt voor vijf jaar, met een optie voor nog eens vijf jaar, verhuurd aan de bv.

Hiervoor is een schriftelijke huurovereenkomst opgesteld. De dga en zijn bv hebben ervoor gekozen om de bovenverdieping btw belast te verhuren. De tweede verdieping is alleen bereikbaar via de gang en de hal op de begane grond en de overloop op de eerste verdieping. De trap tussen de eerste en tweede verdieping kan niet worden afgesloten. De tweede verdieping wordt uitsluitend door de dga gebruikt in zijn hoedanigheid als bestuurder van de bv.

Gemiddeld één dag in de week maakt een werknemer van de bv gebruik van de kantoorruimte. De werknemer heeft een sleutel van het pand. De werkzaamheden van die werknemer bestaan hoofdzakelijk uit het voeren van administraties en het houden van besprekingen met de bestuurder en met zakelijke relaties van de bv. De bv beschikt niet elders over kantoorruimte. Vraag is of de dga als ondernemer voor de btw kan worden aangemerkt en of hij in die hoedanigheid kan opteren voor belaste verhuur. Vast staat dat de tweede verdieping alleen wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor volledig of nagenoeg volledig recht van aftrek op btw bestaat.

Volgens Hof Den Bosch staat vast dat het pand een onsplitsbaar geheel vormt en dat de tweede verdieping een onzelfstandig deel van het pand uitmaakt. Onder bedrijf wordt mede verstaan de exploitatie van een vermogensbestanddeel om duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Omdat de dga het pand exploiteert, hij vangt immers huur voor de tweede verdieping, kan die verhuur worden aangemerkt als een economische activiteit.

De dga kan als ondernemer voor de btw worden aangemerkt. Doordat ook de werknemer gebruik maakt van de tweede verdieping, blijkt dat het gebruik van de tweede verdieping niet louter plaatsvindt in het kader van een relatie van ondergeschiktheid waarin de dga zich als bestuurder van de bv ten opzichte van de bv bevindt. Het pand kan dan ook in zijn geheel tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. In een besluit van Financiën is goedgekeurd dat de optie voor belaste verhuur ook mogelijk is voor een gedeelte van een onroerende zaak dat niet te beschouwen is als een zelfstandige onroerende zaak, maar in economisch opzicht wel zelfstandig is te gebruiken of te exploiteren. Omdat de tweede verdieping zelfstandig te exploiteren is, kan worden geopteerd voor belaste verhuur. Bron: Hof Den Bosch, 02-09-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat