Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

1 april 2014.

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2013 gedaald tot 3,9%. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds de start in 1996 van de huidige waarneming.

In de periode 2004 tot 2011 was het ziekteverzuimpercentage redelijk stabiel iets boven de 4%. De laatste twee jaar is het echter gedaald, naar vorig jaar 3,9%. Dit lage ziekteverzuim kan volgens CBS verband houden met de ongunstige economische situatie. Het ziekteverzuimpercentage was de afgelopen achttien jaar niet eerder zo laag. Vanaf 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Uit de cijfers van CBS blijkt een verband tussen het aantal werknemers bij een bedrijf en het ziekteverzuim. Naarmate bedrijven meer werknemers hebben, is het ziekteverzuim hoger. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers bedroeg het verzuim in 2013 1,6%. Bij bedrijven met de tien tot honderd werknemers was het verzuim ruim twee keer zo hoog (3,4%). Bij de grote bedrijven (meer dan honderd werknemers) was het verzuim zelfs 4,7%. Dit verband tussen bedrijfsomvang en ziekteverzuim was ook voor de inwerkingtreding van de Wet Verbetering Poortwachter zichtbaar. Het effect van die wet was het grootst bij de grote berdrijven. Zij zagen hun ziekteverzuim met 2,4% dalen, terwijl de daling bij de overige bedrijven 1,3% was.

De horeca was vorig jaar de bedrijfstak met het laagste ziekteverzuim (2,2%). Volgens de onderzoekers van CBS heeft dit onder meer mee te maken met het grote aantal kleine bedrijven in de bedrijfstak en omdat de horeca gemiddeld de jongste werknemers heeft. Het verzuim van werknemers neemt namelijk toe met de leeftijd. Ook in de landbouw en de financiële dienstverlening zijn veel kleine bedrijven actief en was het ziekteverzuimpercentage relatief laag. In het onderwijs, openbaar bestuur, zorg en water- en afvalbedrijven was het verzuim daarentegen relatief hoog. Deze sectoren kennen doorgaans veel grote instellingen.

Bron: CBS 31-03-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat