Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Betere bescherming gedetacheerde arbeidskracht

22 April 2014.

Het Europees Parlement heeft op 16 april ingestemd met een richtlijn die ervoor moet zorgen dat Europese werknemers die in een andere EU-lidstaat gedetacheerd zijn, beter beschermd worden. Volgens aangenomen richtlijn moeten de lidstaten richtlijn 96/71/EG (terbeschikkingstelling werknemers voor het verrichten van diensten) uit 1996 beter gaan handhaven.

Volgens cijfers van de Europese Commissie worden bij ongeveer één miljoen gedetacheerde werknemers de minimale arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden niet in acht genomen. Het gaat onder meer om de bouwsector. De nu aangenomen handhavingsrichtlijn moet ervoor zorgen dat die regels beter worden nageleefd. Zo is in de richtlijn opgenomen dat lidstaten beter moeten controleren of werkgevers zich aan de wet houden wanneer ze werknemers in een andere EU-lidstaat detacheren. Ook moeten de lidstaten informatie over misstanden gaan uitwisselen en moeten ze werknemers beter informeren over hun rechten en plichten. Bron: SC Online 16-04-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat