Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Handreiking uitzendwerk vernieuwd

10 april 2014.

Door meer aandacht voor gezond en veilig werken is het ongevalsrisico van uitzendkrachten gedaald. Het ongevalspercentage onder uitzendkrachten ligt echter nog altijd hoger dan voor werknemers in vast dienst. De werkgroep Arbeid en Gezondheid van de Stichting van de Arbeid heeft daarom de Handreiking uitzendwerk geactualiseerd. De handreiking is aangepast aan de geldende wet- en regelgeving en verder zijn onder meer de arbochecklisten vernieuwd.

Het ongevalspercentage onder uitzendkrachten ligt nu rond de 9% (was 13%), voor werknemers in vaste dienst ligt dit rond de 7%. De handreiking biedt ondersteuning aan werkgevers en werknemers in sectoren en branches die gebruik maken van flexwerkers en die een arbocatalogus hebben of willen maken.

De handreiking besteedt specifiek aandacht aan de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten. Er wordt beschreven hoe sectoren/bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten en/of tijdelijke krachten onder goede en gelijkwaardige omstandigheden starten. Wat voor de vaste krachten binnen het bedrijf geldt, gaat ook op voor de uitzendkrachten die tijdelijk bij een bedrijf aan de slag gaan.

Deze handreiking maakt duidelijk welke arbomaatregelen in de arbocatalogi opgenomen kunnen worden om invulling te geven aan de doelvoorschriften uit de Arbowet- en regelgeving.

De handreiking geeft een beschrijving van de positie van de uitzendkracht en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden voor de werkgever (de inlener) en de uitzendonderneming. Daarna wordt er aandacht besteedt aan de voorlichting die moet worden gegeven voordat een uitzendkracht aan het werk gaat; inwerken, onderricht en begeleiding op de werkplek; leiding en toezicht op de werkplek; voorlichting over en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; wat te doen als een uitzendkracht een ongeval overkomt. In de handreiking vindt men praktische tips, praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie en voorbeeldteksten die men kan opnemen in de arbocatalogus. Verder bevat de handreiking een compact overzicht van de rolverdeling tussen de inlener, uitzendonderneming en uitzendkracht, enkele Arbochecklists van STAF (algemeen en branchespecifiek) en relevante wet- en regelgeving.

De handreiking kan men downloaden via de website www.arboflexbranche.nl. Bron: Stichting van de arbeid 2-04-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat