Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Behandeling wetsvoorstel minimumloon bij ovo aangehouden

2 april 2014.

De Eerste Kamer heeft op 1 april voor de derde keer besloten de behandeling van het wetsvoorstel over de Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (ovo) aan te houden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had verzocht het wetsvoorstel pas in stemming te brengen als de Wet aanpak schijnconstructies wordt behandeld.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel vond aanvankelijk plaats op 18 februari 2014. De voor 4 maart 2014 voorziene stemming over het voorstel is echter op verzoek (EK 33.623, F ) van de minister uitgesteld. Op dinsdag 18 maart 2014 zou op verzoek van de SP-fractie een heropening van de plenaire beraadslaging plaatsvinden, gevolgd door de stemming over het wetsvoorstel. De minister heeft op 18 maart de Eerste Kamer met een brief (EK 33.623, G ) geïnformeerd over een aantal zaken die tijdens de plenaire behandeling op 18 februari 2014 aan de orde zijn geweest. De Kamer besloot hierop de heropening van de beraadslaging en de stemming van de agenda af te voeren en te verplaatsen naar 1 april 2014.

Minister Asscher gaf aan dat hij eerder uitstel van behandeling heeft verzocht omdat hij hecht aan brede steun voor het wetsvoorstel. Om te waarborgen dat iedereen van een bepaald minimum is verzekerd beoogt de minister schijnconstructies te bestrijden. Na geconstateerd te hebben dat de eerder geuite bezwaren nog steeds in de Kamer leven, verzocht hij het wetsvoorstel pas in stemming te brengen als de Wet aanpak schijnconstructies wordt behandeld. De Eerste Kamer besloot hierop de behandeling van het wetsvoorstel wederom aan te houden.

Bron: Eerste Kamer 1-04-2014; EK 2013-2014, 33 623, F en G

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat