Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Griffierecht kan worden verminderd

10 april 2014.

Als een belastingplichtige vanwege zijn financiële situatie niet in staat is om het griffierecht te betalen om een rechtszaak te kunnen aanspannen, kan hij om vermindering van het griffierecht verzoeken.

Aan een belastingplichtige zijn over de tijdvakken 2005 en 2006 naheffingsaanslagen loonbelasting met boete opgelegd. De belastingplichtige is in mei 2010 in staat van faillissement verklaard. Nadat de naheffingsaanslagen door de inspecteur en de rechtbank zijn gehandhaafd, stelt de belastingplichtige beroep in bij het hof. Voor de zitting heeft de belastingplichtige per brief verzocht om, gezien zijn financiële situatie, geen griffierecht te hoeven betalen. Hof Amsterdam heeft het beroep op basis van de wettelijke regels niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet betalen van het griffierecht. Na daartegen in verzet te zijn gegaan, heeft het hof het verzet gegrond verklaard. Volgens het hof zijn de financiële omstandigheden van belastingplichtige zodanig dat hij het volledige bedrag aan griffierecht niet kan betalen. Op grond van het EVRM dient belastingplichtige echter voor wat betreft de boeten toegang tot de rechter te krijgen. Voor wat betreft de naheffingsaanslagen baseert het hof zich een algemeen rechtsbeginsel van een effectief recht op toegang tot de rechter. Het griffierecht wordt uiteindelijk van € 112 verminderd tot € 20. Ook de Hoge Raad vindt het niet terecht dat toegang tot de rechter niet mogelijk is als het griffierecht niet wordt betaald. Volgens de Hoge Raad is niet iedere heffing van griffierecht in strijd met het EVRM. De heffing van griffierecht is in strijd met het gewaarborgde recht op toegang tot de rechter als het bedrag aan griffierecht een belemmering vormt voor toegang tot de rechter. Het griffierecht is echter bedoeld om rechtzoekenden een zorgvuldige afweging te laten maken of het zin heeft om een zaak voor de rechter te brengen. Normaal gesproken zullen de tarieven van het griffierecht de toegang tot de rechter niet belemmeren. Het kan echter voorkomen dat een belastingplichtige het griffierecht niet kan opbrengen, waardoor men niet naar de rechter kan stappen. Het is dan niet terecht dat door het onbetaald blijven van griffierecht het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard. Het hof heeft de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep terecht achterwege gelaten. Bron: HR 28-03-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat