Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Wie kent uw DigiD?

10 april 2014.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn digitale handtekeningen. Heeft men iemand anders bijvoorbeeld zijn DigiD gegeven, dan kan men zich er later niet op beroepen dat die ander er onbevoegd gebruik van maakt. Gaat men bijvoorbeeld scheiden, dan is het ook zaak tijdig de DigiD aan te passen zodat de ex-partner daar geen gebruik van kan maken.

Een echtpaar besluit in 2008 te gaan scheiden. In februari 2009 doet de man van het echtpaar aangifte IB 2007. Deze aangifte is ondertekend met de digitale handtekening van de man en van de vrouw. In de aangifte IB is het volledige saldo van de inkomsten en aftrekposten eigen woning toegerekend aan de man. De inspecteur heeft deze verdeling bij het opleggen van de aanslag gevolgd. De vrouw van het echtpaar heeft in november 2012 haar aangifte IB 2007 ingediend en daarbij een bedrag aan negatieve inkomsten uit eigen woning aangegeven. Na uitwisseling van informatie besluit de inspecteur de negatieve inkomsten uit eigen woning bij het opleggen van de aanslag in mei 2013 te corrigeren. Het door de vrouw aangetekende bezwaar wordt door de inspecteur afgewezen. In januari 2014 doet de vrouw bij de politie aangifte van fraude. Volgens haar heeft haar ex-echtgenoot zonder haar toestemming gebruikgemaakt van haar digitale handtekening voor het indienen van zijn aangifte IB 2007.

Eind januari 2014 komt de zaak voor de rechtbank. Volgens de vrouw heeft zij recht op toekenning van de helft van de negatieve inkomsten uit eigen woning, omdat zij en haar ex-man geen onderlinge verhouding hebben gekozen. Haar ex-man heeft de negatieve inkomsten eenzijdig en op frauduleuze wijze aan zichzelf toegerekend.

De rechtbank is het echter eens met de correctie door de inspecteur. De door de man ingediende aangifte voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden met digitale handtekeningen van beide fiscale partners en de aanslag is opgelegd overeenkomstige de ingediende aangifte. Daarmee is er een keuze voor de verdeling gemaakt. Dat zonder toestemming gebruik is gemaakt van de digitale handtekening van de vrouw maakt daarbij niet uit. Het is haar eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat er geen onbevoegd gebruik kan worden gemaakt van de digitale handtekening. Ook de stelling van de vrouw dat de inspecteur de nadelige gevolgen van de fraude maar voor zijn rekening moest nemen, haalde het bij de rechtbank niet.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 14-02-2014

Actium Administratie en Belastingen maakt geen gebruik van de DigiD van haar cliënten, wij beschikken over PKI overheidscertificaten om uw aangiften aan de belastingdienst aan te bieden.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat