Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


BIZ-experiment wordt wet

14 april 2014.

De experimentele regeling voor bedrijven investeringszones (BIZ) wordt tot wet verheven. Vorige heeft minister Kamp van Economische Zaken een wetsvoorstel dat dit moet regelen aan de Tweede Kamer gestuurd.

Met de zogenaamde Bedrijven Investeringszones (BIZ) kunnen ondernemers makkelijker afspraken maken over bijvoorbeeld afvalinzameling, het aanbrengen van extra verlichting en het verbeteren van de beveiliging. Ook het gezamenlijk ontwikkelen van een speciale app over het winkelgebied behoort tot de mogelijkheden. Tot nu toe konden ondernemers alleen experimenteren met een BIZ. Hiertoe was in 2009 de Experimentenwet BI-zones in werking getreden. Op grond van die wet kon een gemeente een belasting instellen ter bestrijding van de kosten, verbonden aan activiteiten ter bevordering van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van een zogenoemde BIZ. Van belang was wel dat voor dit BIZ-heffing er draagvlak moest zijn onder de bijdrageplichtigen.

Het nu ingediende wetsvoorstel maakt de mogelijkheid voor een BIZ nu permanent. Doelstelling van de wet is ondernemers in staat te stellen om samen hun werkomgeving te verbeteren. Nu kan het voorkomen dat goede plannen stranden omdat een of enkele ondernemers niet willen meedoen. Met de BIZ kan de gemeente wanneer een meerderheid van bedrijven wil investeren in hun gebied, er voor zorgen dat verbetermaatregelen gezamenlijk worden betaald.

In het experiment zijn tot nu toe al meer dan 100 bedrijventerreinen en winkelgebieden opgeknapt door ondernemers. Het streven is dat in 2015 de experimentele regeling is omgezet in wetgeving. Bron: Min EZ, 10-04-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat