Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verdere aanpassing verlofwetgeving op komst

17 april 2014.

Binnen het kabinet is er overeenstemming over een aanpassing van de verlofwetgeving. Zo zal een vader het bevallingsverlof van de moeder krijgen als zij overlijdt bij de geboorte van hun kind. Dit moet ervoor zorgen dat de pasgeborene kan rekenen op de zorg van een ouder in de eerste levensperiode. Een andere aanpassing is dat iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, recht krijgt op zorgverlof. De aanpassingen worden opgenomen in een wijzigingsvoorstel van het wetsvoorstel modernisering verlof- en arbeidstijden (32 855), dat al enige tijd bij de Tweede Kamer ligt.

Zorgverlof is momenteel mogelijk voor mantelzorgers die een zieke partner, kind of ouder verzorgen. Recht op langdurend zorgverlof is er als het gaat om een levensbedreigende ziekte, kortdurend zorgverlof geldt voor alle zieken die zorg nodig hebben. Het recht op zorgverlof gaat volgens de voorstellen gelden voor alle vormen van zorg. Ook het vaderverlof wordt uitgebreid. Op dit moment hebben vaders twee dagen kraamverlof. Daar komen drie dagen onbetaald verlof bij. Een partner kan dan een week verlof opnemen na de geboorte van het kind. De werkgever kan dit extra verlof niet weigeren.

Het kabinet wil de wet wijzigen omdat mensen steeds meer zorgtaken hebben waardoor het combineren van werk en zorg lastiger wordt. Te veel mensen gaan daardoor minder werken of stoppen zelfs helemaal, waardoor vooral vrouwen niet economisch zelfstandig zijn. De overheid kan niet alle problemen die ouders en mantelzorgers ondervinden oplossen. Om werk en zorg te kunnen combineren, zijn vooral goede afspraken binnen het gezin en op de werkvloer nodig.

Het extra zorg- en vaderverlof komt bovenop de maatregelen voor het gemakkelijker maken van het opnemen van verlof. Deze voorstellen liggen al bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel wordt verder geregeld dat moeders van couveusekinderen nadat het kindje uit het ziekenhuis komt nog recht hebben op tien weken bevallingsverlof. Bron: Min SZW 17-04-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat