Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Verrekening voorlopige teruggaaf met belastingschulden

24 oktober 2011.

De Belastingdienst is in oktober begonnen met het verrekenen van schulden aan de fiscus met de maandelijkse voorlopige teruggaaf. Circa 84.000 mensen zullen hierdoor een lagere voorlopige teruggaaf ontvangen. In voorgaande jaren werd de verrekening van openstaande belastingschulden met de voorlopige teruggaaf door de afzonderlijke regiokantoren zelf gedaan. Dit jaar is gekozen voor een centraal proces. In totaal wil men met de operatie een bedrag van circa € 16 miljoen bij 84.000 mensen terughalen.

Bij de verrekening zal de fiscus wel rekening houden met de zogenoemde beslagvrije voet. Deze bedraagt per maand ongeveer € 830 voor alleenstaanden en € 1190 voor samenwonenden. Indien een belastingplichtige door de verrekening met de voorlopige teruggaaf minder overhoudt dan dit bedrag, dan kan men bij het belastingkantoor waar men onder valt vragen om de verrekening aan te passen. De massale verwerking dit jaar is, blijkens de berichtgeving in verschillende media, niet altijd vlekkeloos verlopen. De Telegraaf wist te melden dat bij 17.500 huishoudens het verrekenen van de belastingschuld met de voorlopige teruggaaf is misgegaan. Het ging hierbij om mensen met wie al een betalingsregeling was getroffen, terwijl het bij de verrekening juist gaat om mensen die niet hebben gereageerd op eerder verstuurde betalingsherinneringen en aanmaningen.

Bron: Belastingdienst 20-10-2011; Telegraaf 20-10-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat