Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Btw-besluiten opgeschoond

18 oktober 2011.

Het ministerie van Financiën heeft per 7 oktober 2011 69 besluiten op het gebied van omzetbelasting ingetrokken, waaronder het besluit inzake de 75%-regeling voor ondernemers met een auto die in privé is aangeschaft maar voor de onderneming wordt gebruikt en waarvoor alle kosten ten laste van de onderneming komen.

Om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het gebied van omzetbelasting te vergroten en het aantal beleidsbesluiten te verminderen, zijn 69 besluiten ingetrokken die hun belang hebben verloren of beschrijvend/casuïstisch zijn. Het betreft besluiten die zijn uitgebracht in de periode 1984-2010. Eén van de besluiten die is ingetrokken betreft het besluit uit 2004 waarin staat dat wanneer u uw privéauto ook voor uw onderneming gebruikt, u de btw op het onderhoud en het gebruik van die auto mag terugvragen. Hield u geen kilometeradministratie bij, dan kon u uitgaan van een standaardverdeling (75% van de btw is zakelijk en 25% privé).

Het was sinds 1 juli 2011 niet duidelijk of deze regeling nog kon worden toegepast. Als u in aanmerking wilt blijven komen voor aftrek van btw dient u vanaf nu een kilometeradministratie bij te houden, waarbij u er rekening mee moet houden dat woon-werkkilometers sinds 1 juli 2011 weer privékilometers zijn. Daarnaast wordt in het besluit een opsomming gegeven van de besluiten die eerder zijn ingetrokken. Bron: MvF 06-10-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat