Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Meer werknemers werken thuis

3 oktober 2011.

Vorig jaar werkte ruim 27 procent van de werknemers een deel van hun gebruikelijke arbeidsuren thuis. Vijf jaar terug was het aandeel van thuiswerkende werknemers ruim 25 procent. Ook het aantal uren dat men gemiddeld thuis werkt is toegenomen, van 5,5 uur per week in 2005 naar 6,2 uur in 2010.

Thuiswerken komt vooral voor in de sectoren onderwijs, financiële dienstverlening, cultuur en overige diensten en zakelijke dienstverlening. In het onderwijs werkt 60 procent van de werknemers geregeld thuis. In deze sector was thuiswerken overigens al lang gebruikelijk. Het voorbereiden van lessen en het nakijken van huiswerk zijn taken die veel thuis worden gedaan.

Thuiswerken is ook iets dat vooral door hoger opgeleiden wordt gedaan en meer door mannen en 25-plussers. Van de hoogopgeleide werknemers werkt bijna de helft geregeld thuis. Bij de werknemers met een middelbare opleiding was dat een op de vijf en bij de laagopgeleiden een op de acht. Van de mannen werkte in 2010 bijna 30 procent thuis, tegen bijna 25 procent van de vrouwen.

In 2010 werkten drie op de tien werknemers van 25 tot 65 jaar thuis. Onder de 15- tot 25-jarigen was dat met ruim een op de tien een stuk minder. Dat heeft deels te maken met de sectoren waarin zij werkzaam zijn. Jongeren hebben bijvoorbeeld vaak een baan in de horeca. Bron: CBS, 3-10-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat