Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Criminele zaken: aansprakelijkstelling

4 oktober 2011.

Hoewel de fraude die een boekhouder heeft gepleegd volgens de rechtbank aan hem als privépersoon moet worden toegerekend, kan er in box 3 wel een schuld ter zake van aansprakelijkstelling worden opgenomen. De overeenkomst van opdracht tussen een boekhouder, die zijn eenmanszaak per 1 januari 2006 heeft ingebracht in een bv, en zijn opdrachtgever wordt per 30 augustus 2006 met onmiddellijke ingang opgezegd in verband een grootschalige fraude waarbij de boekhouder betrokken is.

De opdrachtgever heeft de boekhouder gedagvaard en een vergoeding voor schade geëist van € 3.291.385 of anders een vergoeding van € 483.434,34 voor door hem voldane facturen. In zijn aangifte IB 2006 neemt de boekhouder in zijn resultaat uit overige werkzaamheden een voorziening op voor geëiste schadevergoeding. Dit leidt tot een aangifte met een negatief bedrag. Naar aanleiding van de aangifte is het verlies voorlopig verrekend met de jaren 2003 t/m 2005. De inspecteur is het, na beantwoording van vragen, nog niet met de voorziening eens en stuurt een navordering voor de voorlopig verrekende verliezen.

In 2009 wordt de boekhouder in een strafzaak veroordeeld voor valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Bij de rechter is het de vraag of de boekhouder een voorziening kan vormen voor de mogelijke aansprakelijkstelling. Rechtbank Arnhem vindt dat een voorziening van € 483.434 voor terugbetaling van facturen niet mogelijk is. Hoewel de werkzaamheden door de boekhouder voornamelijk werden verricht voordat hij zijn administratiekantoor in de bv heeft ondergebracht, is zijn onderneming onder algemene titel overgedragen aan de bv. Eventuele nagekomen (negatieve) bedrijfsbaten moeten daarom bij de bv worden verantwoord. Ook vindt de rechtbank dat de boekhouder, door onverantwoord te handelen, niet langer zijn beroep uitoefende.

De gedragingen moeten aan de boekhouder als privépersoon worden toegerekend. Daardoor is er geen bron van inkomen waaraan de schadeveroorzakende handelingen kunnen worden toegerekend. Over het verzoek van de boekhouder om anders de schuld in box 3 mee te nemen, is de rechtbank positiever. De rechter vindt dat in 2006 al een schuld ter zake van aansprakelijkstelling in aanmerking kan worden genomen.

Uit de gevoerde strafzaak blijkt dat het door de boekhouder voorgesteld bedrag niet aannemelijk is. De rechtbank stelt de schuld daarom in goede justitie vast op € 750.000. Bron: Rb. Arnhem 06-09-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat