Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Cao-lonen in derde kwartaal 1,3% hoger

12 oktober 2011.

In het derde kwartaal van 2011 lagen de cao-lonen 1,3% hoger dan in dezelfde periode van 2010. Vorig kwartaal was de loonstijging 1,1% ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar. De inflatie kwam uit op gemiddeld 2,6%. Hiermee is de cao-loonstijging voor het vijfde kwartaal op rij lager dan de inflatie.

Het onderwijs was de enige bedrijfstak waar in het derde kwartaal van 2011 sprake was van een loondaling (- 0,2%), doordat er vorig jaar in de cao universiteiten een eenmalige beloning is afgesproken en dit jaar niet. Daarnaast zijn er bij afgelopen periode in deze bedrijfstak afgesloten cao’s nagenoeg geen loonsverhogingen gegeven. Overigens is meer dan de helft van de cao’s in deze bedrijfstak is afgelopen, zonder dat er een akkoord is bereikt voor een nieuwe cao. De bedrijfstak vervoer en communicatie kende in het derde kwartaal de hoogste loonstijging (2%). Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2010. In deze bedrijfstak stijgen bij een aantal cao’s de lonen in 2011 met meer dan 2,5%. In het derde kwartaal van 2011 waren de contractuele loonkosten 1,8% hoger dan een jaar eerder. De stijging is 0,2 procentpunt groter dan die in het tweede kwartaal en is toe te schrijven aan de hogere lonen. Voor de cao-sector particuliere bedrijven en gesubsidieerde sector was de toename van de loonkosten in het derde kwartaal respectievelijk 2,0 en 1,6%.

Aan het eind van het derde kwartaal 2011 waren de loonontwikkelingen voor drie kwart van de cao’s voor het lopende jaar bekend. Er zijn grote verschillen per sector. Bij de sector overheid zijn pas voor bijna 44% van de cao’s de loonontwikkelingen voor het lopende jaar bekend. Voor de sector particuliere bedrijven geldt dat er al 82% van de cao’s is afgesloten. Op basis hiervan komt de cao-loonstijging in deze sector uit op 1,3%. Bron: CBS, 10-10-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat