Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Microkrediet meer dan kredietverlening

31 oktober 2011.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat € 1,8 miljoen extra steken in Eigenbaas.nl, de organisatie die moet uitgroeien tot de autoriteit op het gebied van microfinanciering in Nederland.

Microfinanciering is in Nederland vooral gericht op startende ondernemers die zelf niet over voldoende middelen beschikken of te weinig zekerheden kunnen bieden voor een krediet bij een gewone bank. Zij worden met een combinatie van kredieten tot maximaal € 50.000 en coaching op weg geholpen. Microfinanciering gaat daarmee verder dan het verstrekken van microkrediet alleen.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in augustus het Comité voor Ondernemerschap en Financiering ingesteld als opvolger van de Raad voor Microfinanciering. De Raad heeft de afgelopen vier jaar een stimulerende rol gespeeld bij de oprichting van veertig microfinancieringspunten en het verlenen van een krediet aan bijna 1.700 ondernemers.

Het Comité zal in de praktijk nauw samenwerken met uitvoeringsorganisaties op het terrein van microfinanciering zoals Eigenbaas.nl. Bron: Min ELI

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat