Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Inspecteer zelf op gebruik van gevaarlijke stoffen

6 oktober 2011.

De Arbeidsinspectie heeft een digitaal hulpmiddel voor bedrijven ontwikkeld, waarmee zij met een zelfinspectie kunnen beoordelen of hun werknemers gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen en of ze voldoen aan de Arbowetgeving.

Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Arbowetgeving voor gevaarlijke stoffen. Uit verschillende onderzoeken en ervaringen van de Arbeidsinspectie blijkt echter dat teveel bedrijven niet voldoen aan deze wetgeving en dat zij de materie rond gevaarlijke stoffen en de wet- en regelgeving ingewikkeld vinden. Daarom heeft de Arbeidsinspectie een digitaal hulpmiddel ontwikkeld waarmee bedrijven een zelfinspectie kunnen uitvoeren.

De zelfinspectie gevaarlijke stoffen kan men vinden via www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen. Met dit hulpmiddel doorloopt het bedrijf dezelfde vier stappen als de inspecteur van de Arbeidsinspectie. Zo weten bedrijven wat hen te wachten staat bij een inspectie door de Arbeidsinspectie zelf en kunnen zij noodzakelijke aanpassingen al van tevoren doorvoeren. Per stap beantwoordt het bedrijf gemiddeld vier vragen. Na iedere stap volgt een rapport waarin wordt aangegeven in hoeverre het bedrijf voldoet aan de Arbowetgeving. Voldoet het bedrijf niet volledig? Dan volgt een lijst met actiepunten.

Let op: de zelfinspectie is geen vervanging van de inspectie door Arbeidsinspectie, maar bedoeld als hulpmiddel voor het bedrijf om te checken of ze aan het beleid voldoen of niet en, zo nodig, welke stappen ze moeten ondernemen om hier wel aan te voldoen. De uitkomsten van de zelfinspectie zijn afhankelijk van de kwaliteit van de invoer. Dat kan betekenen dat een inspecteur van de Arbeidsinspectie na een inspectie tot een ander eindresultaat komt dan het bedrijf naar aanleiding van deze zelfinspectie

De Arbeidsinspectie ontwikkelt een reeks van zelfinspectietools. Naast de zelfinspectie gevaarlijke stoffen is er ook een hulpmiddel voor agressie en geweld en de tool virtuele garage waarmee men kan zien of er veilig wordt gewerkt in een garage. Binnenkort lanceert de Arbeidsinspectie ook de zelfinspectie 'Voorkomen ongevallen'. Bron: Rijksoverheid.nl 04-10-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat