Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven verlengd

26 oktober 2011.

De regeling ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’ (VKB) is met twee jaar verlengd. Hierdoor kunnen kleine ondernemers ook in 2012 en 2013 financiële ondersteuning krijgen voor het uitvoeren van een veiligheidsscan en bij het nemen van de geadviseerde maatregelen om hun bedrijf te beveiligen.

De regeling is bedoeld voor kleine ondernemers (maximaal vijf vestigingen en maximaal 10 fte per vestiging). Ondernemers kunnen financiële ondersteuning krijgen om te laten onderzoeken hoe hun bedrijf is beveiligd tegen criminaliteit, zoals diefstal, inbraak en vandalisme. Daarvoor kunnen ze een onafhankelijke veiligheidsscan voor hun bedrijf laten uitvoeren.

Na het uitvoeren van de veiligheidsscan beslist de ondernemer welke maatregelen er moeten worden getroffen. De overheid financiert 50% van de gemaakte kosten, tot een maximum van € 1.000 in totaal. Voor 2012 en 2013 is er voor beide jaren een budget van ruim € 5 miljoen beschikbaar. De VKB wordt namens het ministerie van Justitie uitgevoerd door Agentschap NL. Bron: Agentschap.nl, 24-10-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat