Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Betere huurbescherming voor winkeliers bij renovatie

11 oktober 2011.

Winkeliers, horecaondernemers en andere kleine zelfstandigen krijgen door een initiatiefwet van enkele Kamerleden in de toekomst mogelijk een betere huurbescherming bij renovatie. Op dit moment kan de eigenaar van een pand in geval van renovatie de huur van winkeliers en andere ondernemers zonder veel problemen opzeggen.

In de huidige praktijk kan een verhuurder zonder probleem het huurcontract opzeggen als hij het pand wil renoveren. Door een wetswijziging in 2003 mag de rechter sindsdien de belangen van de huurder niet meer meewegen. Acht jaar geleden werd renovatie als reden voor dringend eigen gebruik ingevoegd in de wet. Dit leidde menigmaal tot oneigenlijk gebruik van de renovatiebepaling. Het plaatsen van een wandje was soms voldoende om het huurcontract op te zeggen. Volgens brancheorganisaties (Detailhandel Nederland, CBW-Mitex) melden een groeiend aantal uitzettingen wegens renovatie.

Om dit oneigenlijke gebruik tegen te gaan hebben de Kamerleden Gesthuizen, Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat moet leiden tot een betere huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte. De wet wordt nu zo aangepast dat een verhuurder van bedrijfsruimte niet een huurovereenkomst kan beëindigen nadat het ‘dringend nodig hebben voor eigen gebruik’ vanwege renovatie door hem slechts aannemelijk is gemaakt. De rechter zal nu ook de belangen van de hurende ondernemer moeten meewegen. Dit resulteert in een betere bescherming voor huurders van bedrijfspanden. Ook blijft het mogelijk voor verhuurders om hun bedrijfsruimte te renoveren en waarbij de huurder gelegenheid moet geven tot het renoveren van het verhuurde, met behoud van de huurovereenkomst. Bron: TK 2011-2012, 33018, nr. 2 en 3; MKB Nederland 27-09-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat