Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Eén keuzemoment eigen risico dragen

27 oktober 2011.

In de Verzamelwet SZW is het voorstel opgenomen om het keuzemoment voor het eigen risico dragen voor ziekengeld en WGA-uitkering te beperken tot een keer per jaar. Deze aanpassing was al aangekondigd in de evaluatie van de Wet WIA die eerder dit jaar naar de Kamer was gestuurd.

Op dit moment kunnen werkgevers twee keer per jaar, per 1 januari en per 1 juli, eigenrisicodrager worden dan wel het eigenrisicodragerschap beëindigen. Voorgesteld om in artikel 40 Wfsv op te nemen dat bij algemene maatregel van bestuur de keuze om eigenrisicodrager te worden voor het ziekengeld en de WGA-uitkering en het verzoek om beëindiging van het eigenrisicodragerschap eenmaal per 1 januari van enig jaar kan worden gedaan.

Voordat van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt dient bij de uitvoeringsorganisaties de uitvoering hierop te worden aangepast en moet er voldoende capaciteit aanwezig zijn om eventuele piekvorming in de uitvoering het hoofd te kunnen bieden. Een tweede voorgestelde wijziging betreft de mogelijkheid om bij ministeriële regeling de aanvraagtermijn te bekorten. Nu moet een werkgever een aanvraag om toestemming om eigenrisicodrager te worden of te beëindigen met ingang van 1 januari of 1 juli van enig jaar op een termijn van ten minste dertien weken tevoren indienen.

De Belastingdienst heeft deze termijn in het algemeen nodig voor de beoordeling van de aanvraag. Voorgesteld om het mogelijk te maken dat in geval van bijzondere omstandigheden kan worden ingekort. Hierbij kan worden gedacht aan bijzondere ontwikkelingen in de economische situatie van het land of in bepaalde sectoren of de wijziging in de premies en het tijdstip waarop deze bekend zijn (zoals in 2009 gebeurde). Bron: TK 2011-2012, 33015, nr. 2 en 3

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat