Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingkorting voor vernieuwende ondernemers

13 oktober 2011.

Bedrijven die volgend jaar investeren in de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten krijgen daarvoor een belastingvoordeel van 10%. Deze maatregel is uitgewerkt in de nota van wijziging op het Belastingplan 2012. De belastingkorting, de zogenoemde Research & Development aftrek (RDA), komt in de plaats van subsidies en moet het bedrijfsleven meer vrijheid geven bij het ontwikkelen van innovatieve producten.

De RDA is een extra aftrekpost op de winst van ondernemingen voor niet-loonkosten en investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het percentage van de extra aftrek voor 2012 wordt voorzien op 40%. Dit levert in de vennootschapsbelasting – bij een tarief van 25% - een netto voordeel op van 10%.

Ook ondernemers die inkomstenbelasting betalen krijgen belastingkorting. De hoogte van het voordeel hangt dan af van het belastingtarief dat de ondernemer betaalt. De komende jaren stijgt het budget voor de belastingkorting van € 250 miljoen in 2012 naar € 500 miljoen vanaf 2014. Hierdoor kan de belastingkorting voor alle ondernemers toenemen. Bron: MvF 10-10-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat