Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Wanneer moet u specifieke deskundigheid beoordelen?

24 juni 2015

Trekt u een werknemer uit het buitenland aan die beschikt over een schaarse, specifieke deskundigheid, dan kunt u – onder voorwaarden – samen met de werknemer verzoeken om toepassing van de 30%-regeling. 30% van het loon kunt u dan betalen als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten. Maar hoe en wanneer bepaalt u die specifieke deskundigheid? Sinds 1 januari 2012 is dat ‘hoe’ eenvoudig. Specifieke deskundigheid wordt met ingang van die datum getoetst aan de hand van een salarisnorm. Voor wat betreft het ‘wanneer’ heeft onlangs de Hoge Raad duidelijk aangegeven dat men voor de specifieke deskundigheid moet uitgaan van de feiten op het moment van aangaan van de arbeidsovereenkomst.

De zaak betrof een in 2011 ingekomen werknemer die dan niet voldoet aan de 30%-regeling. Twee jaar later, als de eenvoudige salarisnorm geldt, verzoekt hij vergeefs alsnog om toepassing, met toepassing van de nieuwe regels. Dit wordt afgewezen. Aan de hand van de feiten ten tijde van de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst dient te worden beoordeeld of de ingekomen werknemer over de vereiste specifieke deskundigheid beschikt. Daar de werknemer in 2011 niet voldeed aan de voorwaarden voor de 30%-regeling, is het latere verzoek tot toepassing van de 30%-regeling terecht afgewezen. Bron: HR 19-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat