Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Positieve invloed ICT op werkgelegenheid

16 juni 2015

ICT heeft tussen 2000 en eind 2010 een positief effect op de economie gehad. In bedrijfstakken waar ICT intensief wordt gebruikt werden bedrijven productiever. Dat meldt CBS in een rapport over ICT en economische groei. Ook nam in die periode het aantal werknemers bij bedrijven met een hoge arbeidsproductiviteitsgroei toe.

Bij bedrijven met een lagere arbeidsproductiviteit werd het personeelsbestand juist kleiner. In ICT-intensieve bedrijfstakken signaleert CBS een positief verschuivingseffect van werknemers naar bedrijven met een hoge productiviteit. Hierdoor wordt de productiviteitsgroei van een hele branche bevorderd. In bedrijfstakken die veel minder intensief van ICT gebruikmaken, gebeurde vaker het omgekeerde en werden juist de minder productieve bedrijven groter in aantal werknemers. Hierdoor kan de productiviteitsgroei van een hele branche onder druk komen te staan. In efficiënte bedrijfstakken groeien juist de productiefste bedrijven, terwijl de minder productieve verdwijnen of kleiner worden.

In onder meer de kapitaalgoederenindustrie (machinebouw) en de zakelijke dienstverlening wordt veel gebruikgemaakt van ICT. In bijvoorbeeld de persoonlijke dienstverlening, de horeca en de bouw is de ICT-intensiteit veel lager. De ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit bij ICT-intensieve bedrijfstakken tussen 2000 en eind 2010 is positief geweest: de groei bedroeg 12,5% in totaal. Bij niet-ICT-intensieve bedrijfstakken was er juist sprake van een daling: in 2010 was de arbeidsproductiviteit 3,4% lager dan in 2000. De verschuiving naar minder productieve bedrijven is een belangrijke oorzaak van die daling.

Een mogelijke verklaring voor dit verschil in ontwikkeling is dat ICT-intensieve bedrijfstakken een hogere mate van concurrentie en innovatie hebben dan bedrijfstakken waar weinig gebruik wordt gemaakt van ICT. Deze factoren hebben een potentieel gunstige werking op de efficiëntie van een bedrijfstak, omdat beter presterende bedrijven kunnen groeien ten opzichte van slechter presterende bedrijven. Intensief gebruik van ICT heeft niet alleen voordelen. Het onderzoek laat zien dat een hoge mate van ICT-gebruik van een bedrijfstak vaak gepaard gaat met onzekerheid over de houdbaarheid van het succes van een onderneming.

Marktaandelen van bedrijven in een ICT-intensieve branche zijn volatieler van aard. ICT-intensieve bedrijfstakken laten bovendien een relatief sterke concentratie van omzet zien bij een klein aantal bedrijven. Daarnaast zijn er grote omzetverschillen tussen bedrijven onderling. Bron: CBS 12-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat