Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Deel WAS later in werking

2 juni 2015

De Eerste Kamer heeft op 2 juni ingestemd met het wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies. Wel gaat een deel van het wetsvoorstel later in werking dan aanvankelijk was beoogd. Bij de behandeling in de Eerste Kamer heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de toezegging gedaan dat de verplichtingen rond girale betalingen, inhoudingen en verrekeningen en de eisen aan de loonstrook, in het bijzonder de specificatie rond de onkostenvergoeding, pas per 1 januari 2016 in zullen gaan. Volgens het wetsvoorstel mag het wettelijk minimumloon alleen nog maar giraal worden uitbetaald.

Daarnaast is in het wetsvoorstel opgenomen dat verrekeningen (bijvoorbeeld voor het verstrekken van huisvesting of ziektekosten) niet meer op het minimumloon mogen worden ingehouden. Verdient een werknemer meer dan het wettelijk minimumloon, dan mogen men over het meerdere overigens wel verrekeningen en inhoudingen plaatsvinden. Om dit goed te kunnen controleren is in het wetsvoorstel opgenomen dat op de verplicht te verstrekken loonstrook de samenstelling van het loon en de inhoudingen op het loon gespecificeerd worden vermeld. Omdat voor deze maatregelen mogelijk aanpassingen in de loonadministratie nodig zijn, heeft de minister toegezegd dat werkgevers hiervoor meer tijd krijgen.

Deze maatregelen zullen daarom pas per 1 januari 2016 ingaan. De overige onderdelen (waaronder de overgangsregeling voor de transitievergoeding bij flexwerk) zullen zoals beoogd per 1 juli ingaan. Bron: Eerste Kamer 27-05-2015; Min SZW 2-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat