Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ontbrekende zakelijke ritten maken rittenregistratie onjuist

5 juni 2015

Beschikt u over een Verklaring geen privégebruik auto, dan moet u – met een rittenregistratie – kunnen aantonen dat u per jaar minder dan 500 kilometer privé met de auto rijdt. Ontbrekende ritten, ook al zijn ze zakelijk, maken de registratie onjuist.

Een werknemer rijdt in een auto van de zaak. De man beschikte over een verklaring geen privégebruik auto en hield een rittenregistratie bij. Bij een controle in 2013 neemt de inspecteur de rittenregistraties over 2011 en 2012 onder de loep. Volgens de inspecteur zijn deze niet volledig.

De auto is namelijk op zes dagen gesignaleerd op de A2 bij Valkenswaard, terwijl voor die dagen geen ritten zijn geregistreerd. De man stuurt een correctie waarin hij aangeeft dat het in alle gevallen zakelijke ritten betrof. Met de rittenadministratie over 2012 gaat de inspecteur akkoord, het betreft immers maar één rit, maar de registratie over 2011 accepteert hij niet, omdat door de vijf ontbrekende ritten de kilometerstanden niet meer klopten. Er volgde een naheffingsaanslag loonheffing met een verzuimboete van 40%.

De man gaat in beroep, maar weet de rechter niet te overtuigen. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft hij niet bewezen dat hij de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 km voor privédoeleinden had gebruikt. Door de ontbrekende ritten konden de kilometerstanden van de rittenregistratie niet meer kloppen, in elk geval niet op of rond de dagen waarop die ritten waren gereden. Dat het zakelijke ritten betrof, is volgens de rechtbank hierbij niet van belang. Dat maakte de rittenregistratie niet minder onjuist. De naheffingsaanslag blijft gehandhaafd, wel wordt de boete verminderd: enkele vergissingen maken niet dat de hele administratie onjuist is. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat