Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Autoregelingen op de schop?

3 juni 2015

Rondom de auto en uw onderneming is altijd veel te doen. Veel ondernemers en hun werknemers zijn in afwachting van de plannen die de staatssecretaris ten aanzien van de autobelastingen voor de komende jaren. Vooruitlopend hierop presenteerde een brede coalitie van branche- tot en met milieuorganisaties een samenhangend voorstel voor de autobelastingen.

Hun doelstellingen: minder marktverstoring en realisatie van de doelen uit het Energieakkoord. Als fiscale maatregelen stellen zij het volgende voor: één bijtellingstarief van 20 à 21% voor auto’s van de zaak in de periode 2017-2020; een bijtellingspercentage van 7% voor volledig elektrische auto’s plus een vrijstelling van MRB; de afbouw van de fiscale bevoordeling via de bijtelling van semi-elektrische auto’s, maar behoud van het MRB-halftarief voor deze voertuigen; op termijn afschaffing van de BPM (mits compensatie buiten de MRB en/of bijtelling en/of accijnzen wordt gevonden én afbouw in aanvang geleidelijk).

Om de aanschaf van (semi-) elektrische auto’s door particulieren én bedrijven te stimuleren wil men een Innovatie/EV fonds met een budget van € 250 miljoen per jaar. Dit fonds moet gerichte aankoopsubsidies verstrekken en zich richten op het maximaliseren van het aandeel elektrisch gereden kilometers. De verwachting is dat met deze voorstellen de uitvoeringslast bij de Belastingdienst wordt verminderd. Het is nog afwachten in hoeverre de staatssecretaris deze voorstellen in zijn plannen verwerkt. Zeker is dat een en ander gaat veranderen. Bron: ANWB 1-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat