Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuwe EIB-krediettranche MKB

11 juni 2015

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft 250 miljoen euro beschikbaar gesteld aan DLL en de Rabobank voor een kredietfaciliteit voor MKB-ondernemers en grotere ondernemers. Onderneming die voor de kredietfaciliteit in aanmerking komen kunnen bij de bank een financiering krijgen met een rentekorting oplopend tot 0,65%. Aan DLL heeft de EIB 150 miljoen euro beschikbaar gesteld en aan de Rabobank de overige 100 miljoen euro. Naar verwachting kunnen zeker 250 ondernemers gebruik maken van een financiering met korting. Voor de kortingsregeling komen bedrijven in aanmerking die minder dan drieduizend medewerkers hebben. De regeling staat open voor zowel kleine (MKB) als middelgrote ondernemingen. De totale investering mag niet meer dan 25 miljoen euro bedragen. Bron: EIB, 10-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat