Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vereenvoudiging beslagvrije voet

29 juni 2015

In een brief aan de Tweede Kamer presenteert staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enkele voorstellen om het systeem voor het bepalen van de beslagvrije voet eenvoudiger, handhaafbaar en inzichtelijker te maken. In de huidige praktijk wordt de beslagvrije voet met enige regelmaat te laag vastgesteld. Dit komt ondermeer door de complexiteit van het huidige systeem, waarbij aan de hand van een reeks gegevens de beslagvrije voet wordt berekend.

Dit leidt ertoe dat als bepaalde lasten in inkomsten niet goed worden meegenomen, de beslagvrije voet vaak te laag uitvalt. Om dit te voorkomen wil het kabinet de complexiteit uit het systeem halen. Berekening van de beslagvrije voet op basis van vele factoren zal plaats maken voor een vast bedrag, alleen gebaseerd op de leefsituatie van de schuldenaar. In het nieuwe systeem kan de schuldeiser (beslaglegger) de beslagvrije voet vaststellen aan de hand van de objectief vast te stellen leefsituatie van de schuldenaar.

Uitgangspunt daarbij is dat de schuldeiser de leefsituatie kan vaststellen met gegevens uit een authentieke bron zoals de basisregistratie personen. Hierdoor is hij bij de bepaling van de hoogte van de beslagvrije voet niet meer afhankelijk van gegevensverstrekking door de schuldenaar. Het streven is de benodigde wetgeving in 2016 aan de Tweede Kamer voor te leggen. Bron: Min SZW 26-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat