Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Een kijkje in de keuken van de belastingherziening?

19 juni 2015

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin de hoofdlijnen van de belastingherziening, die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren, uiteen zijn gezet. Met een verwachte netto lastenverlichting van € 5 miljard wil het kabinet allereerst de lasten op arbeid fors verlagen.

Doel van de belastingherziening is een vereenvoudiging van het stelsel. De belastingwetgeving moet begrijpelijker worden voor burgers en bedrijven en beter uitvoerbaar voor de Belastingdienst.

Een tweede doelstelling betreft de verlaging van de kosten op arbeid. Hoe die vereenvoudingsdoelstelling wordt gerealiseerd wordt nog niet echt duidelijk uit de brief. Wel noemt de staatssecretaris enkele maatregelen waarmee men de lasten op arbeid wil verlagen: de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) krijgt een impuls, verhoging van kinderopvangtoeslag; een gericht loonkostenvoordeel die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt mensen met lage inkomens aan te nemen; intensivering van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000; verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met circa 2%-punt; inkomengrens toptarief (52%) wordt verhoogd; volledige afbouw van de algemene heffingskorting. Het kabinet wil ook de vermogensrendementsheffing hervormen.

Nu in de praktijk gerealiseerde rendementen vaak aanzienlijk lager zijn dan het in de wet opgenomen forfaitaire rendement van 4%, staat die heffing vaak ter discussie. Een heffing op basis van ieders werkelijk in een jaar gerealiseerde rendement is volgens het kabinet echter te complex en binnen afzienbare termijn voor de Belastingdienst niet uitvoerbaar. Er is een alternatief uitgewerkt waarin het rendement per vermogenstitel (spaarsaldo, aandelenportefeuille, onroerend goed) periodiek wordt herijkt op basis van in de markt gerealiseerde rendementen. De vermogensmix van de belastingplichtige wordt langs forfaitaire maatstaven gedifferentieerd, zodat die gemiddeld beter aansluit bij de genoten rendementen.

Het box 3-tarief van 30% blijft echter ongewijzigd. Verder kondigt het kabinet aan met diverse maatregelen het belastingstelsel te willen vereenvoudigen, de autobelastingen te zullen herzien en belastingontwijkmogelijkheden te zullen aanpakken. Verder worden in de brief nog enkele aanvullende maatregelen genoemd die worden overwogen zoals een uniformering van de btw (alleen nog een verlaagd tarief voor voedingsmiddelen), verruiming van het gemeentelijk belastinggebied en een vereenvoudiging van de zorgtoeslag. Bron: MvF 19-06-2015, nr. AFP2015/512

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat