Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meer flexwerkers en zzp’ers

8 juni 2015

In tien jaar tijd is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie toegenomen van 15% procent (2004) tot 22% (2014). Het aandeel zzp’ers is in diezelfde periode toegenomen van 8 naar 12%. Vorige week publiceerden het CBS en TNO de publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering’, waarin een gedetailleerd beeld wordt gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering.

In Nederland is het aandeel werknemers met een tijdelijk contract de laatste tien jaar sneller gegroeid dan in de meeste andere Europese landen. Nederland staat nu in de top drie van landen in de EU-15, achter Spanje en Portugal. Binnen Nederland zijn er echter aanzienlijke regionale verschillen in flexibele arbeid. Dit hangt samen met de mate van verstedelijking: in de grote steden is het aantal flexwerkers het grootst. Ruim een derde van de werknemers met een flexcontract heeft na drie jaar een vaste baan. De kans op vast werk na een flexcontract is echter het grootst voor werknemers in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland. Ook het aandeel werknemers met twee of meer banen – in loondienst en/of als zelfstandige – is toegenomen in de afgelopen tien jaar: van 6 naar 8%.

Werknemers die meerdere banen combineren vanuit een behoefte aan persoonlijke ontwikkeling of afwisseling, zijn tevredener, bevlogener en beter inzetbaar dan werknemers met één baan. Ligt er echter een pure financiële noodzaak ten grondslag aan het combineren van banen, dan is er vaker sprake van burn-outverschijnselen en zijn de werknemers minder tevreden of bevlogen en minder goed inzetbaar dan werkenden met één baan. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven met veel flexwerkers niet innovatiever zijn dan bedrijven met veel vaste krachten. Echter, bedrijven die flexwerkers ontwikkelmogelijkheden en uitdaging bieden en zorgen voor opname van flexwerkers in de bedrijfscultuur, blijken wel innovatiever te zijn dan bedrijven die dat niet doen. Bron: CBS 1-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat