Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Herinvesteer in dezelfde onderneming

16 juni 2015

Het is niet mogelijk investeringen in een onderneming af te boeken op een herinvesteringsreserve die in een andere onderneming is gevormd. Ook niet als één ondernemer beide ondernemingen bestiert.

Een landbouwondernemer moet vanwege overheidsingrijpen in 2007 een deel van zijn landbouwgrond verkopen. De boekwinst behaald met de verkoop van de grond wordt ondergebracht in een herinvesteringsreserve. In februari 2010 neemt de ondernemer het voor rekening van zijn zoon gedreven strandpaviljoen over. Hij investeert in het strandpaviljoen door gebruik te maken van de boekwinst die hij bij verkoop van zijn landbouwgrond heeft behaald. In mei 2010 gaat hij vervolgens met zijn vrouw en zoon een VOF aan waarin het strandpaviljoen wordt gedreven.

De ondernemer heeft daarvoor het gebruik en genot van de investeringen in het strandpaviljoen ingebracht in de VOF. Vanaf dat moment drijft de landbouwer in feite twee aparte ondernemingen: zijn landbouwbedrijf (als eenmanszaak) en het strandpaviljoen. In zijn aangifte 2010 wil de landbouwer de in het strandpaviljoen gedane investeringen afboeken op de herinvesteringsreserve in zijn landbouwbedrijf. Dit krijgt echter niet de goedkeuring van de inspecteur en ook Hof Den Bosch. De investeringen in het strandpaviljoen zijn geen onderdeel van het ondernemingsvermogen van de landbouwonderneming, maar behoren tot het (buitenvennootschappelijk) vermogen van de landbouwer, waarvoor de gelden aan het landbouwbedrijf zijn onttrokken. Ook is het de vraag of de investeringen kunnen worden afgeboekt op de HIR, nu ze plaatsvinden in een andere onderneming dan waarin de HIR is gevormd. Volgens de ondernemer is dit mogelijk omdat de herinvesteringsreserve is gevormd naar aanleiding van overheidsingrijpen.

Het hof is het daar niet mee eens. Hoewel de HIR ruimer kan worden toegepast bij overheidsingrijpen, is het niet zo dat herinvestering over de ondernemingsgrens heen is toegestaan. De ruimere toepassingsmogelijkheid geldt per onderneming en niet per ondernemer. Bron: Hof Den Bosch 03-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat