Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuwe aanvraagformulieren ontslagvergunning

9 juni 2015

Vanaf 1 juli moeten werkgevers een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen met een nieuw formulier. De formulieren kan men nu al downloaden. Op 1 juli gaan de nieuwe ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. Bij het UWV moet men dan een ontslagvergunning aanvragen bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid en ontslag om bedrijfseconomische redenen. Voor alle andere ontslaggronden moet men bij de kantonrechter terecht.

Het UWV heeft op haar site sinds 8 juni nieuwe aanvraagformulieren voor een ontslagvergunning gepubliceerd. Deze nieuwe formulieren moeten werkgevers gebruiken voor ontslagaanvragen die op of na 1 juli worden ingediend. Men kan de formulieren nu al downloaden vanaf de website van het UWV, invullen en vanaf 1 juli uploaden via het werkgeversportaal van UWV. Het UWV zal een complete aanvraag binnen vier weken afhandelen. Het aanvraagformulier voor een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen bestaat uit drie delen (A, B en C).

Deel A (algemene gegevens werkgever) en C (omschrijving bedrijfseconomische redenen) hoeft men een keer bij een aanvraag in te vullen.

Formulier B (gegevens werknemer) moet men voor iedere werknemer afzonderlijk invullen. Het UWV heeft ook een formulier voor de Aanvraag verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding gepubliceerd. Met dit formulier vraagt een werkgever een verklaring aan waarin staat of de hij aan de voorwaarden voldoet voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Let op: op het formulier Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen – Deel A Werkgever moet men eerst aangeven dat deze verklaring wordt aangevraagd. Het aanvraagformulier moet men vervolgens invullen en als bijlage toevoegen bij deel C van de ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Bron: UWV, 8-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat