Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanpak faillissementsfraude wordt verbeterd

24 juni 2015

De Tweede Kamer heeft op 23 juni ingestemd met twee wetsvoorstellen die de aanpak van faillissementsfraude moeten verbeteren. Het ene scherpt de strafbaarstellingen aan, het andere voorziet in een civielrechtelijk bestuursverbod. Het voorstel voor de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude voorziet in nieuwe strafbaarstellingen, bijvoorbeeld van overtreding van de administratieplicht.

Ook het voorafgaand aan het faillissement doen van buitensporige uitgaven dan wel het geven van toestemming daarvoor, met als gevolg dat schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden worden benadeeld, wordt een strafbaar feit. Het andere wetsvoorstel zorgt voor een civielrechtelijk bestuursverbod voor fraudeurs. Een strafrechtelijk bestuursverbod voor fraudeurs bestond al. Dat kan worden geëist bij vergrijpen als oplichting, bedrieglijke bankbreuk, verduistering of valsheid in geschrifte. Daarnaast komt dus nu een civielrechtelijk verbod.

Dit kan bijvoorbeeld worden opgelegd bij bij repeterende faillissementen, als iemand zich steeds schuldig maakt aan diverse faillissementen achter elkaar en bij fiscale vergrijpboetes. Volgens minister Van der Steur van Justitie is het van belang dat juist in die makkelijk bewijsbare gevallen het Openbaar Ministerie een korte klap kan uitdelen.

De Eerste Kamer moet nog over beide voorstellen oordelen, daarna worden ze pas definitief. Een derde wetsvoorstel voor de aanpak van faillissementsfraude wordt binnenkort nog ingediend. Dit betreft de invoering van een fraudesignalerende taak voor de curator. Bron: SC Online, 23-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat