Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Let op de formele vereisten!

10 juni 2015

Voor de toepassing van tal van fiscale regelingen is het van belang de formele vereisten goed in het oog te houden. Zo is bijvoorbeeld voor de toepassing van 30%-regeling van belang dat werknemer én inhoudingsplichtige gezamenlijk een gezamenlijk een verzoek om toepassing indienen. Een Mexicaan is voor zijn studie naar Nederland gekomen en is na zijn studie in Nederland in dienstbetrekking gaan werken.

Bijna een jaar na aanvang van de dienstbetrekking vraagt hij de 30%-regeling aan, maar de inspecteur wijst het verzoek af. De rechtbank oordeelt dat het verzoek terecht is afgewezen. De werknemer en de inhoudingsplichtige hebben niet gezamenlijk verzocht om toepassing van de 30%-regeling en dat is één van de voorwaarden om de 30%-regeling te kunnen toepassen. Een schildersbedrijf, die bij de vereisten voor de afdrachtvermindering onderwijs een formele steek liet vallen, had - althans bij de rechter - meer geluk.

Op een van de praktijkovereenkomsten ontbraken de handtekeningen van de leerling en het kenniscentrum. Hierover oordeelde de rechter dat de Belastingdienst een mogelijkheid van herstel had moeten bieden, ofschoon die mogelijkheid niet in de wet is terug te vinden. De Belastingdienst zal ongetwijfeld hoger beroep instellen en gezien recente uitspraken over formele eisen is de kans bijzonder groot dat het schildersbedrijf dan aan het kortste eind trekt. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 29-04-2015; Rb. Gelderland 2-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat