Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bijtelling en autobelastingen minder CO2-afhankelijk

22 juni 2015

Vlak na de brief over de belastinghervorming heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën vorige week vrijdag ook de langverwachte Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief ontvouwt de staatssecretaris in hoofdlijnen zijn voorstellen voor aanpassing van de autobelastingen.

Achtergrond van de brief is dat zowel het primaire doel van de autobelastingen (het genereren van belastingopbrengst) als het secundaire doel (een efficiënt milieubeleid) onder druk staan. Daarnaast maken marktverstoring, complexiteit en de uitvoeringslast voor de Belastingdienst het nodig om de autobelastingen tegen het licht te houden. De maatregelen voor de periode 2017-2020 zoals die in de autobrief zijn genoemd moeten leiden tot een financieel verantwoord en duurzaam systeem van autobelastingen.

Zowel de autobelastingen als de bijtelling zullen minder CO2-afhankelijk worden. Uit onderzoek is gebleken dat het Nederlandse CO2-beleid en de stapeling van stimuleringen niet erg effectief en efficiënt zijn geweest. BPM en MRB De BPM wordt minder CO2-afhankelijk gemaakt. Dit wordt bereikt door de vaste voet in de BPM te verhogen van € 175 tot € 350 en het CO2-afhankelijke deel van de BPM tegelijkertijd met een gelijk aandeel te verlagen. Het schijventarief gebaseerd op de CO2-uitstoot van het voertuig blijft voor het overige in stand. De fiscale stimulering van hybride auto’s (PHEV - plug-in hybrid electric vehicle ) in de MRB en BPM zullen stapsgewijs worden verminderd.

Nulemissieauto’s blijven in de BPM en MRB volledig vrijgesteld. Er komt een generieke verlaging van de MRB in 2017 met 2%. Daarentegen komt er in 2019 een toeslag voor vervuilende dieselpersonen- en bestelvoertuigen. Het budgettaire belang van de BPM wordt tot 2020 geleidelijk verlaagd met 12%. Bijtelling De bijtelling wordt minder CO2-afhankelijk door stapsgewijs te komen tot één nieuw algemeen bijtellingspercentage voor andere dan nulemissievoertuigen.

Dit betekent dat de stimulering voor hybride auto’s stapsgewijs zal worden verminderd. De bijtelling voor nulemissievoertuigen blijft tot en met 2020 gehandhaafd op 4%. Wel wordt – omdat dit bijtellingspercentage zeer interessant kan zijn voor de luxe, zakelijke markt – de bijtelling van 4% vanaf 2019 begrensd tot een catalogusprijs van € 50.000 (het deel van de catalogusprijs boven die grens valt in het algemene bijtellingspercentage van 22%). Die begrenzing zal gelden voor auto’s die elektrische rijden op een batterij. De lage bijtelling voor elektrisch rijden op waterstof wordt niet begrensd. De voorstellen uit de autobrief en de inbreng van de Kamer hierover zullen worden uitgewerkt in een wetsvoorstel Wet uitwerking autobrief II, waarin de wijzigingen in de autobelastingen voor de gehele periode 2017-2020 zullen worden opgenomen. Dit wetsvoorstel zal dit najaar worden ingediend. Bron: MvF 19-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat