Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Eerder premiekorting jongere werknemer

19 juni 2015

Een werkgever komt na 1 juli 2015 eerder in aanmerking voor de premiekorting jongere werknemer. Per 1 juli wordt namelijk de eis die gesteld wordt aan de omvang van de dienstbetrekking verlaagd van 32 uur per week naar 24 uur per week.

Sinds 1 juli 2014 kan een werkgever een premiekorting krijgen bij het in dienst nemen van een jongere die voor de dienstbetrekking werkloos was en een uitkering ontving. Die premiekorting bedraagt € 3.500 per werknemer per jaar en men heeft maximaal twee jaar recht op die korting, vanaf het moment dat de jongere werknemer in dienst komt, tot het einde van de dienstbetrekking en uiterlijk tot en met 31 december 2017. Om in aanmerking te komen voor de premiekorting gelden wel een aantal voorwaarden en administratieve eisen: de werknemer heeft bij in dienst treden een leeftijd van 18 tot en met 26 jaar; de werknemer had voor in dienst treden recht op een WW-uitkering of een uitkering op grond van de participatiewet.

De werkgever dient over een doelgroepverklaring van het UWV te beschikken, waaruit dit blijkt. Deze verklaring kan de werknemer aanvragen of de werkgever (na machtiging door de werknemer). Deze verklaring moet de werkgever bij zijn loonadministratie bewaren. er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijk aanstelling voor ten minste 24 uur (arbeidsovereenkomsten ingaande op of na 1 juli 2015) voor de duur van ten minste zes maanden. Bron: Belastingdienst, 19-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat