Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verhuur werkkamer aan eigen bv economische activiteit

11 juni 2014.

De Hoge Raad heeft wederom geoordeeld dat duurzame verhuur van een werkkamer in het woonhuis aan de eigen bv een economische activiteit vormt . Daarbij is niet van belang of de voorwaarden en omstandigheden waaronder de werkkamer ter beschikking wordt gesteld, kunnen worden aangemerkt als verhuur in de zin van de Wet of BTW-richtlijn 2006. Ook het feit dat de verhuurder slechts bereid is aan één bepaalde (rechts)persoon de werkkamer ter beschikking te stellen is niet van belang.

Een dga vormt samen met zijn levenspartner een maatschap. Vanaf 1 december 2010 betrekken beiden een woonhuis dat de maatschap in 2009 heeft laten bouwen. De maatschap stelt vervolgens tegen vergoeding een werkkamer ter beschikking aan de beheer-bv van de dga. De werkkamer gebruikt de dga voor zijn werkzaamheden voor de beheer-bv. De werkkamer bevindt zich in de kelder van de woning en is voorzien van ramen. De werkkamer beschikt niet over eigen sanitaire voorzieningen of een keuken en is uitsluitend bereikbaar via de voordeur van de woning en een trap in de hal van de woning.

De maatschap stelt dat hier sprake is van verhuur van de werkkamer aan de beheer-bv en kiest voor belaste verhuur en verzoekt om teruggaaf van de omzetbelasting die haar ter zake van de bouw van de woning in rekening is gebracht. Dit is door de inspecteur afgewezen en voor zover al teruggaaf was verleend is dit nagevorderd. Volgens de inspecteur was er geen sprake van een economische activiteit. Rechtbank Arnhem en Hof Arnhem-Leeuwarden volgen het standpunt van de inspecteur. Volgens het hof had de inspecteur aannemelijk gemaakt dat voor een verhuuractiviteit als onderhavige geen markt is. Ook was voor het hof van belang dat bij de verhuur van een ruimte in een woonhuis aan de eigen bv slechts sprake is van één gegadigde en dat daarom niet kan worden gezegd dat de prijs door vraag en aanbod tot stand is gekomen. De Hoge Raad overweegt dat het begrip ‘economische activiteiten’ in de BTW-richtlijn 2006 een ruime werkingssfeer heeft, alsook een objectief karakter. De activiteit moet op zichzelf worden beschouwd, zonder acht te slaan op het oogmerk of het resultaat van de activiteit. Een activiteit wordt in de regel als economisch beschouwd wanneer zij permanent wordt verricht en de verrichter daarvoor een vergoeding ontvangt. Omdat vast staat dat de werkkamer voor ten minste vijf jaar tegen een vergoeding aan beheer-bv ter beschikking wordt gesteld en de maatschap deze activiteit zelfstandig jegens beheer-bv verricht, is volgens de Hoge Raad geen andere conclusie mogelijk dan dat deze door de maatschap verleende dienst moet worden aangemerkt als een economische activiteit. Daarbij is niet van belang of de voorwaarden en omstandigheden waaronder de werkkamer ter beschikking is gesteld, kunnen worden aangemerkt als verhuur in de zin van de Wet of BTW-richtlijn 2006, dan wel vergelijkbaar zijn met verhuur van ruimten aan studenten of toeristen. Dat de werkkamer slechts aan één bepaalde (rechts)persoon ter beschikking wordt gesteld, doet ook niet af aan de conclusie dat sprake is van een economische activiteit. Bron: HR 6-06-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat