Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Per 1 juli: premiekorting jongere werknemers

26 juni 2014.

Een werkgever kan vanaf 1 juli een premiekorting toepassen voor jongere werknemers die voorafgaande van de indiensttreding een WW- of bijstanduitkering ontvingen. De premiekorting geldt voor jongeren van 18 tot 27 jaar die tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 in dienst zijn getreden. Voorwaarde is dat de dienstbetrekking een omvang heeft van minimaal 32 uur per week en ten minste moet er sprake zijn van een halfjaarcontract. De werkgever ontvangt zolang de jongere in dienst is maximaal twee jaar lang een premiekorting (dus uiterlijk tot en met 31 december 2017) van € 3500 per jaar. Voor jongeren die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 in dienst zijn getreden mag de werkgever de premiekorting vanaf 1 juli 2014 maximaal twee jaar toepassen; voor andere jongeren wordt de premiekorting toegepast vanaf de datum van indiensttreding.

Daarnaast gelden voor de premiekorting een aantal administratieve verplichtingen. De werkgever dient bij zijn loonadministratie een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente bewaren, waaruit blijkt dat de werknemer een uitkering had op de dag voordat hij in dienst trad. Verder moet de werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling in zijn administratie bewaren. Bron: UWV

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat