Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Eén bankrekeningmaatregel voor teruggave btw vervalt

5 juni 2014.

De Belastingdienst zal tot 1 juli 2015 nog uitbetalen op oude bekende rekeningnummers van die burgers en bedrijven waarvan de Belastingdienst nog geen geverifieerd rekeningnummer heeft. Ook vervalt de tenaamstellingsverplichting voor teruggaven btw in het kader van de één bankrekeningmaatregel. Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Inmiddels is de groep burgers en bedrijven die nog geen uitbetaling hebben ontvangen gedaald van ongeveer 32.000 in januari naar ongeveer 4.150 eind mei. Verder is gebleken dat in 30% van de gevallen het rekeningnummer niet automatisch geverifieerd kan worden. Vanwege de huidige stand van zaken van de ICT-systemen bij de Belastingdienst vindt de staatssecretaris het niet verantwoord op korte termijn systeemaanpassingen door te voeren om het verificatieproces nog voor 1 juli 2014 af te ronden. De staatssecretaris zal daarom het overgangsrecht tot 1 juli 2015 verlengen. Dat betekent dat de Belastingdienst gedurende het overgangsrecht nog uitbetaalt op het bekende oude rekeningnummer voor die burgers en bedrijven waarvoor de Belastingdienst nog geen geverifieerd rekeningnummer tot haar beschikking heeft.

Gebleken is dat de verplichting voor bedrijven om een bankrekening op hun naam door te geven voor btw-teruggaven leidt tot een verzwaring van administratieve lasten voor ondernemers en extra uitvoeringskosten voor de Belastingdienst. Bij ondernemers die in een samenwerkingsverband of onder een andere handelsnaam een onderneming drijven kan geen geautomatiseerde match plaatsvinden. Dit geldt ook voor bedrijven die niet verplicht zijn zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Omdat het risico op identiteitsfraude bij de omzetbelasting beperkt is en dit risico door andere (minder zware) maatregelen in het proces kan worden afgedekt, dan wel reeds is afgedicht, zal de staatssecretaris de wet op dit punt aanpassen. De tenaamstellingsverplichting voor teruggave van btw komt in het kader van de één bankrekeningnummermaatregel te vervallen. Een voorstel daartoe volgt in het Belastingplan 2015. Bron: MvF 02-06-2014, nr. DGB/2014/3210 U

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat