Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Afmeldbericht niet altijd nodig bij SMS-dienst

10 juni 2014.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de door Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan een aanbieder van SMS-diensten opgelegde last onder dwangsom geschrapt. De ACM had de dwangsom opgelegd omdat de aanbieder niet bij alle SMS-berichten een geldige afmeldmogelijkheid had opgenomen. Volgens het CBb is een afmeldmogelijkheid echter niet bij elk commercieel SMS-bericht verplicht.

De betreffende aanbieder van SMS-diensten biedt diensten aan die (mede) via websites van derden worden aangeboden. Het gaat hierbij onder andere om eenvoudige spelletjes waarbij prijzen kunnen worden gewonnen. Om een prijs te kunnen winnen, moet een mobiel telefoonnummer worden ingevoerd op de website. Vervolgens ontvangt degene van wie het mobiele telefoonnummer is ingevoerd een bericht, waarin hij wordt opgeroepen om een bericht te sturen (het aanmeldbericht). In het aanmeldbericht is een afmeldtekst opgenomen. Heeft men zich aangemeld, dan bevatten de vervolgberichten slechts een link waarmee toegang kan worden verkregen tot bijvoorbeeld een game of ringtone. De vervolgberichten bieden de ontvanger niet de mogelijkheid zich voor verdere ontvangst van berichten af te melden.

Volgens de ACM zouden ook die vervolgberichten een afmeldmogelijkheid moeten bieden. De SMS-aanbieder is het hier echter niet mee eens. Hij stelt dat bij de vervolgberichten geen sprake is van ongevraagde communicatie, omdat er tussen de aanbieder en de ontvanger een overeenkomst tot stand is gekomen, die juist strekt tot de verzending/ontvangst van de SMS berichten. Bovendien hebben de vervolgberichten geen commercieel doel: zij vormen geen 'direct marketing'-activiteiten en kunnen evenmin als berichten met een wervend karakter worden beschouwd.

Het College van Beroep volgt de ondernemer hierin. Volgens het College moet op basis van de Telecomwet niet bij elk gebruik van elektronische berichten een afmeldmogelijkheid worden geboden, maar alleen als daarbij sprake is van 'direct marketing'. Aan de vraag wat de precieze grenzen zijn van 'direct marketing' gaat het CBb niet in. Naar het oordeel van het College moet namelijk in ieder geval sprake zijn van een vorm van reclame, werving of verkoopbevordering. Aan dat kenmerk voldoen de vervolgberichten niet.

Bron: CBb 5-06-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat