Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Pas op met afkoop klein pensioen

2 juni 2014.

Mensen die in aanmerking komen voor toeslagen of die recht hebben op een uitkering doen er goed aan kleine pensioenen niet af te kopen voordat zij met pensioen gaan. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen.

Uit uitzendingen van diverse consumentenprogramma’s bleek dat mensen minder recht hebben op huurtoeslag als zij gebruik maakten van het aanbod van pensioenfondsen om een klein pensioen af te kopen. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft hierover vragen gesteld. Uit de antwoorden van de staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken valt af te leiden dat de bewindslieden niet van plan zijn de regelgeving op dit punt aan te passen. Ontvangers van huurtoeslag die een klein pensioen afkopen, kunnen sinds 2006 een verzoek indienen om dit afgekochte pensioen bij het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag buiten beschouwing te laten. Voor de overige toeslagen valt het afgekochte pensioen wel in het toetsingsinkomen. Een generieke maatregel zou betekenen dat het afgekochte pensioen voor alle toeslagen buiten beschouwing zou worden gelaten en dat is niet de bedoeling aangezien het slechts om een beperkte groep gaat die hun pensioen afkoopt. Het kabinet zal de pensioenfondsen verzoeken om de informatievoorziening ten aanzien van de afkoop van een pensioen en de mogelijke consequenties die dit heeft aan te passen. De informatie is al te vinden op de website van de Belastingdienst/Toeslagen.

Mensen die in een jaar een pensioen hebben afgekocht en waarvan de huurtoeslag over dat jaar nog niet definitief is, kunnen verzoeken om het pensioen voor het toetsingsinkomen buiten beschouwing te laten. Ook voor mensen met een uitkering achten de staatssecretarissen het verstandiger om met afkoop van een klein pensioen te wachten totdat men met pensioen gaat.

Bron: Min. SZW 27-05-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat