Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever

3 juni 2014.

In een motie dringt de Tweede Kamer er bij staatssecretaris Wiebes op aan om de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juistheid van een VAR-aanvraag te regelen in een apart wetsvoorstel. Het voornemen van de staatssecretaris is om dit op te nemen in de Fiscale verzamelwet 2014.

De Kamerleden Van Weyenberg (D66), Neppérus (VVD), Omtzigt (CDA) en Klein (50 plus) hadden bij de staatssecretaris erop aangedrongen om de wetswijziging VAR en de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever niet als nota van wijziging in de Fiscale verzamelwet 2014 op te nemen. Tijdens de bespreking had de staatssecretaris dit aanvankelijk ontraden. Volgens de bewindsman zou dit de snelheid niet ten goede komen. Voor de Kamerleden speelde mee dat diverse partijen, waaronder Actal, zeer kritisch zijn over dit voorstel. Een opzichzelfstaande parlementaire behandeling achten zij daarom noodzakelijk. Door opdrachtgevers medeverantwoordelijk te maken voor de juistheid van een VAR-aanvraag wil het kabinet onder meer schijnzelfstandigheid tegengaan. Actal had in zijn advies aangegeven dat het onduidelijk was hoe groot het probleem van schijnzelfstandigheid is en of de omvang van dit probleem wel overheidsingrijpen rechtvaardigt. Volgens Actal blijft hierdoor ongewis of de toename van de regeldruk als gevolg van dit voorstel wel proportioneel is.

In zijn Kamerbrief van 26 mei over de VAR geeft de staatssecretaris aan dat het nu wel mogelijk is om een apart wetsvoorstel met weinig vertraging in te dienen, mocht de Kamer dit wensen. Daarop heeft de Kamer de betreffende motie van Van Weyenberg c.s. aangenomen. Bron: Tweede Kamer, 27-05-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat