Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Houdt u er rekening mee dat per 1 juli de minimumlonen weer worden aangepast.

16 juni 2014

De nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014 zijn bekend.

De wettelijke minimumlonen uitgewerkt in een overzichtelijke tabel vind u op onze pagina minumumlonen.

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden met 0,65% verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2014: minimum maandloon: € 1.495,20 minimum weekloon: € 345,05 minimum dagloon: € 69,01 Het minimumjeugdloon is van deze bedragen afgeleid volgens een staffelingspercentage variërend van 85% voor een 22 jarige tot 30% voor een 15 jarige. De minimumjeugdlonen worden dus ook per 1 juli 2014 aangepast. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. U vindt het voor uw bedrijf geldende uurloon door het minimumloon per week te delen door de normale arbeidsduur per week voor uw bedrijf.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat