Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Géén privégebruik, geen aftrek eigen bijdrage

17 juni 2014.

Een werknemer die een auto van de zaak tot zijn beschikking heeft en daarvoor een eigen bijdrage betaalt, kan die eigen bijdrage alleen in de aangifte in mindering brengen als hij de auto ook voor privékilometers gebruikt. Is er geen bijtelling wegens privégebruik, dan kan de eigen bijdrage niet in mindering worden gebracht in de aangifte.

Aan een werkneemster wordt in 2009 door haar werkgever een auto ter beschikking gesteld. De werkneemster heeft in dat jaar geen privékilometers met de auto gemaakt. Doordat de werkneemster een duurdere auto heeft uitgezocht dan de door de werkgever gehanteerde normleaseprijs, is de werkneemster een eigen bijdrage aan de werkgever verschuldigd. Volgens de leaseregeling ziet de eigen bijdrage van de werkneemster op het privégebruik van de auto. De eigen bijdrage bedroeg in 2009 € 5.724 en is verrekend met het nettosalaris van de werkneemster. De werkneemster heeft het bedrag van de eigen bijdrage in haar aangifte IB in mindering gebracht op haar inkomen uit werk en woning. Dit is door de inspecteur bij het vaststellen van de aanslag echter gecorrigeerd. De zaak komt uiteindelijk voor bij Hof Arnhem.

Volgens het hof biedt het wettelijke systeem inzake de zogenoemde autokostenfictieregeling alleen de mogelijkheid een eigen bijdragen in aftrek te brengen als er ook een voordeel voor het privégebruik in aanmerking wordt genomen. De inspecteur heeft de door de werkneemster aan de werkgever betaalde vergoeding dan ook terecht niet in aftrek aanvaard. Bij de werkneemster is immers geen voordeel (‘bijtelling’) voor privégebruik in aanmerking genomen, aangezien zij niet in privé met de ter beschikking getelde auto heeft gereden.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat