Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Regeldruk: aantal wetten en regels naar recordhoogte

16 januari 2013.

Achtereenvolgende kabinetten claimen successen bij de vermindering van de regeldruk, maar de productie van nieuwe wetten en regels ligt hoog en hun totale aantal blijft nagenoeg gelijk.

Dat blijkt uit de eerste regeldrukmeter van SC. Dit jaar begon zelfs met een record aantal regelingen dat in werking trad. Op de eerste dag van 2013 traden er 282 nieuwe wetten, AMvB’s, ministeriële regelingen, beleidsregels en circulaires in werking. Volgens SC Online is dit een absoluut record en zelfs een verdubbeling ten opzichte van 1 januari vorig jaar.

Ook over heel 2012 was het aantal nieuwe regelingen al fors: 746 traden er de afgelopen twaalf maanden in werking, tegenover 665 een jaar eerder. Voor een nog groter aantal moet men terug naar 2007. Toen zagen 896 nieuwe regelingen het licht. Volgens SC Online valt hieruit niet zonder meer de conclusie te trekken dat de regeldruk toeneemt (tegenover nieuwe regels staan vaak oude regels die worden ingetrokken, het vervallen van een vergunningplicht betekent wel dat men meer in regels zal moeten omschrijven, en soms is voor het afschaffen van een regel – tijdelijk – een nieuwe regel nodig).

Wel dringt de vraag zich op wat er klopt van de beweringen dat de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven met miljarden euro’s wordt teruggedrongen. Temeer omdat ondernemers weinig van deze vermindering zeggen te merken. SC Online zal na 1 juli van dit jaar een nieuwe regeldrukmeter publiren. Bron: SC Online, 15-01-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat