Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Kleine ondernemersregeling alleen voor in Nederland gevestigde ondernemers

2 januari 2013.

Vanaf 1 januari 2013 kan de kleine ondernemersregeling (KOR) niet langer worden toegepast door in het buitenland gevestigde ondernemers die uitsluitend in Nederland prestaties verrichten.

Eind vorig jaar heeft de staatssecretaris van Financiën het besluit kleine ondernemersregeling aangepast aan jurisprudentie van het Hof van Justitie. De toepassing van de regeling was al in de wet uitgesloten als een ondernemer niet in Nederland is gevestigd en daar ook geen vaste inrichting heeft.

Door in het buitenland gevestigde kleine ondernemers die uitsluitend in Nederland prestaties verrichten kon de regeling echter wel worden toegepast. Dit was een gevolg van de uitspraak van Hof Den Bosch 11 augustus 2006. Dit was ook opgenomen in een besluit van 25 januari 2007. In 2010 deed het Hof van Justitie EU uitspraak in de zaak Schmelz. In dat arrest heeft het Hof van Justitie aangegeven dat het beperken van de toepasbaarheid van de regeling tot kleine ondernemingen die zijn gevestigd in de lidstaat waar de btw wordt verschuldigd verenigbaar is met artikel 49 van het EG-verdrag.

Deze beperking is gerechtvaardigd om doeltreffendheid van de fiscale controles te waarborgen ter bestrijding van fraude en misbruik en om recht te doen aan de regeling voor kleine ondernemingen. Bron: MvF 13-12-2012, nr. BLKB/2012/1629M (Stcrt 2012, 26778)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat