Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Pensioenpremies drukken belastingvoordeel

3 januari 2013.

De belastingvoordelen die de nettolonen voor 2013 voor veel werknemers laten stijgen, worden deels teniet gedaan door de premiestijgingen van pensioenfondsen en overige branchegerelateerde premies.

Dit blijkt uit berekeningen van ADP op basis van de belastingtarieven, pensioen- en andere premies en heffingen van 2013. Doordat de inkomstenbelasting voor de eerste schijf wordt verhoogd van 33,1% naar 37%, gaan lagere inkomens er in 2013 netto iets op achteruit. Vanaf een bruto-inkomen van € 1.750 euro per maand gaat het nettoloon omhoog, waarbij anderhalf keer modaal er het meest op vooruit gaat.

Hogere inkomens stijgen het minst of leveren iets in door de afbouw in de arbeidskorting. Met name in de Bouw drukken branchegerelateerde premies, zoals de toegenomen arbeidsongeschiktheidspremie, het netto voordeel. De nettolonen van anderhalf keer modaal gaan er in deze sector iets meer dan € 10 op vooruit. In andere sectoren gaan deze werknemers er tussen de € 31 en € 39 op vooruit. Twee keer modaal levert in de Bouw zelfs € 20 in op het nettoloon.

Op de sector Metaal en Techniek hebben de pensioenpremies het minste vat. De grootste stijging ligt daar bij werknemers met een brutoloon van € 3.500: zij houden maandelijks netto € 41 meer over dan in 2012. Dit is in overeenstemming met het algemene beeld (nettoloon na aftrek belasting; berekening exclusief pensioen- en andere werknemerspremies).

Hoewel een ambtenaar met een modaal inkomen in 2013 maandelijks € 23 minder belasting betaalt, is de stijging van het nettoloon ongeveer € 16 ten opzichte van 2012. De stijging van de pensioenpremies (€ 7 extra per maand) drukt de stijging van het inkomen. Ambtenaren met een anderhalf keer modaal salaris gaan ongeveer € 12 meer pensioenpremie betalen. Uiteindelijk hebben deze werknemers een hoger nettoloon van € 31.

Ook in de sector Zorg en Welzijn stijgen de pensioenpremies. Werknemers met een modaal inkomen zouden in deze sector er € 25 op vooruitgaan, maar na aftrek van de pensioenpremie blijft hier een stijging van € 15 van over. Anderhalf keer modaal gaat er in deze sector € 34 op vooruit (€ 43 minder belasting, € 9 meer pensioenpremie). Werknemers met een inkomen van € 6.000 gaan er netto niets op voor- of achteruit. Bron: ADP 28-12-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat